Avainsanat

Kysely

Kivuliaiden larp-kokemusten kartoittamiseksi luotiin kysely, joka koostui neljästä osiosta: (1) taustatiedot, (2) pelikokemusten vuotaminen arkeen, (3) kivuliaat kokemusvuodot ja (4) kokemusvuotojen hallinta. Kysely on vielä avoinna täällä.

Taustatiedot & kokemusvuoto

Taustatiedoissa kysyttiin vastaajan syntymävuotta, sukupuolta, minä vuonna aloitti larppaamisen, kuinka usein osallistut larppeihin vuodessa, seitsemän väittämää pelityylistä sekä kokeeko vastaaja omaavansa mielenterveydenhäiriöitä. Taustatietojen avulla pyritään selvittämään, että johtuvatko kivuliaat larp-kokemukset joistakin niistä.

Pelikokemusten vuotamisesta arkeen kysyttiin yhdeksällä väitteellä ja kahdella avoimella kysymyksellä (”liittyvätkö väitteet siihen miksi larppaat” ja ”vapaita ajatuksia”). Tällä kysymyksellä pyritään pohjustamaan ns. bleed-ilmiötä.

Kivuliaat larpkokemukset

Tutkimuksen pääkohdetta, eli kivuliaita larpkokemuksia kysyttiin seuraavilla kysymyksillä:

  • ”Etsitkö kivuliaita kokemuksia peleistä? Miksi?”
  • ”Oletko osallistunut peleihin, joissa käsitellään tietoisesti rankkoja teemoja? Miksi?”
  • ”Ovatko kivuliaat larp-kokemukset olleet positiivisia kokemuksia?
  • 11 väitettä traumanjälkeisistä stressioireista + ”Häiritseekö jokin kokemusvuoto sinua edelleen?”
  • ”Oletko puhunut kivuliaista kokemusvuodoista muiden larppaajien kanssa? Ovatko keskustelut olleet hedelmällisiä?”

Montola ja Holopainen (2012) huomasivat omassa tutkimuksessaan, että sähköpostilla satuttavien kokemusvuotojen kertominen oli hankalaa vastaajille, mutta haastattelu jopa helpotti aiempaa ahdistavaa kokemusta. Täten en halunnut tässä kysyä aiheesta tarkemmin, vaan pyysin kyselyssä vastaajan sähköpostiosoitetta, jotta voisin tarvittaessa haastatella heitä kasvotusten. Kuten joka osion lopussa, myös tässä osiossa oli vapaa palautekenttä lopussa, jos esim. vastaaja halusi kuvata kokemuksiaan tarkemmin.

Viimeissä osiossa kysyttiin vastaajien ideoita siitä kuinka kokemusvuotoja voisi hallita. Se koostui kevyesti vain kahdesta avoimesta kysymyksestä: ”Kuinka sinä irtaudut larpista?” ja ”Tulisiko pelinjärjestäjien jotenkin huomioida ’pelistä pois laskeutuminen’?”.

Aineiston keruu & analysointi

Tuloksia kerättiin kaksi kuukautta mainostamalla sitä Facebookin suljetulla sivustolla ”Suomi Larp – larppaamisen ilosta”, jossa on 670 jäsentä. Sitä kautta moni jakoi myös omalla Facebook-seinällään tietoa kyselystä.

Tietojen analysointi tapahtuu tämän blogin kirjoituksissa. Aluksi tarkoitus on käydä läpi osiokohtaisesti tuloksia ja lopuksi yhdistellä niitä monimuuttujamentelmillä. Aineisto on melko pitkälti laadullinen, joten kirjallisen aineiston kategorisointi ja tulkinta korostuu suhteessa tilastollisiin menetelmiin. Ideoita ja kommentteja saa antaa blogiin milloin tahansa!

Vielä sananen kyselyn laatimisesta

Kyselyn laatimiseen käytettiin paljon aikaa. Se kiersi psykologi larp-tuttavillani, sain hyviä kommentteja siihen kokeneilta larppaajilta Annalta, Jonilta ja Janitalta sekä erityisen paljon arvokkaita kehitysehdotuksia larptutkijoilta Markukselta ja Jaakolta.

Kyselyssä pyrittiin tasapainottelemaan pituuden ja kattavuuden välillä. Jo nyt kyselyyn tuli neljä sivua, vaikka lisäkysymyksiä olisi voinut helposti lisätä aiheesta.

Hieman laadullista tutkimusta ironisoiden kyselylomake julkaistiin kun tutkija oli ”kyllääntynyt” sen tekemiseen. Sen tekemiseen meni arviolta kaksi viikkoa tehokasta työaikaa ja siitä laadittiin useita versioita. Erityisesti työtä aiheutti avustajien näkemykset siitä, mitä kyselyllä pitäisi ylipäätään tutkia. Varsinkin ns. bleed-käsitteen määrittely vaati aikaa, mutta oli hyvin antoisaa. Pyrin laatimaan aiheesta oman tekstin piakkoin.

Kysely olisi vaatinut vielä hiomista varsinkin pelityylien kohdalla. Joka osion loppuun laitettiin avoin kenttä, johon sai kommentoida mitä tahansa mieleensä tulevaa kyselyä tehdessä. Tällä pyrittiin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta, sillä vastaaja pystyi aina kommentoimaan myös itse kyselyä, jos esim. kysymyksiä oli vaikea ymmärtää.

PS. Pahoittelen tyylivaihdoksia tässä tekstissä. Haen vielä tuntumaa, haluanko kirjoittaa tätä kuten tieteellistä artikkelia (tylsästi & selkeästi) vai lennokkaammin. Mitä enemmän kirjoitan, sitä enemmän tekee mieli irroitella 🙂 Yrittäkää kestää!

Mainokset